Pozemky

Společnost MH Capital s.r.o. nabízí pozemky na prodej ve velmi atraktivní rekreační a chráněné lokalitě v obci Káraný, Praha - Východ. Obec je neprůjezdná a tak je díky všudypřítomným lesům a vodním plochám výbornou volbou pro stavbu rodiného domu.

Pozemky mají velikost od 700m2, samozřejmostí je možnost spojování sousedních parcel. V lokalitě probíhá kompletní zasíťování stavebních parcel – voda, kanalizace, elektřina, včetně komunikací a veřejného osvětlení.Výška zástavby je na pozemcích určena územním plánem, který stanovuje výšku na 1.NP + využité podkrový nebo 2.NP + plochá střecha, případně sklonová se sklonem do 25°, zastavěnost max. 30%

Drobné stavby budou nepodsklepené, zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 5m.

V sousedství je plánovaný dům s péčí o seniory včetně souvisejících služeb, což je nespornou výhodou tohoto projektu. Budoucí vlastníci mohou tyto služby nejen využívat, ale také mít případně v blízkosti své rodinné příslušníky jako klienty Domova s pečovatelskou službou.

Pozemky Káraný
Číslo pozemku výměra cena za 1m2 Celková cena včetně DPH
23 716 2 500 Kč      1 790 000 Kč
24 712 2 500 Kč      1 780 000 Kč
A 784 2 350 Kč      1 842 400 Kč
C 931 2 500 Kč      2 327 500 Kč
D 880 2 500 Kč      2 200 000 Kč
E 718 2 500 Kč      1 795 000 Kč
G 806 -      REZERVACE